Rada Pedagogiczna

Skład

Dyrektor szkoły

Informacje

Dyrektor szkoły - Ewa Kita

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Renata Nowicka

nauczyciel oddziału przedszkolnego

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Wioletta Barwicka

edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Joanna Klyta

oddziału przedszkolnego

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Dorota Nowak

języka polskiego, bibliotekarka

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Iwona Pietrucha

matematyki, fizyki, zajęć technicznych, techniki

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Łucja Szmidla

religii, wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Brygida Walczak

języka angielskiego, historii, wos

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Daria Klyta

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Irena Ślęzok

logopeda, bibliotekarka

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Wioletta Kołdon

przyrody, biologii, chemii

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Aneta Wąsinska

oddziału przedszkolnego, muzyki, plastyki

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Damian Gorol

geografii, edukacji dla bezpieczeństwa

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Anna Maniura

edukacji wczesnoszkolnej, języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Marta Opiełka

języka niemieckiego, zajęć rewalidacyjnych

Nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Bernadeta Meisner

zajęć rewalidacyjnych

Dokumenty

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2012 16:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kita
Ilość wyświetleń: 5976
25 października 2018 08:40 (Ewa Kita) - Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 października 2018 08:35 (Ewa Kita) - Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel .
25 października 2018 08:35 (Ewa Kita) - Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel .